4 feb. 2015

ANOVA OGROBE APOSTA POLA UNIDADE DE ACCIÓN MÁIS ALÁ DE AGEDENDE ANOVA DESMENTIMOS A NOTICIA PUBLICADA NA PRENSA O 4 DE FEBREIRO E INDICAMOS QUE NA ASEMBLEA LOCAL APROBOUSE POR UNANIMIDADE APOIAR A INICIATIVA CIDADÁ SOMOS MAIORÍA.
 

A asemblea local de Anova Ogrobe, na súa xuntanza do 13 de agosto, acordou por absoluta unanimidade apostar pola fórmula de participar nas eleccións locais a través dunha marea cidadá ou dunha candidatura de unidade. Esta decisión viuse referendada polo acordo marco que a nivel nacional se adoptou na Conferencia sobre política municipal de Anova en Vigo o pasado 24 de xaneiro.

En Ogrobe, Anova decidíu non presentar lista electoral propia e si apoiar sen reservas as iniciativas e propostas da iniciativa cidadá Somos Maioría, en base ó acordo tomado, tamén por absoluta unanimidade, na súa asemblea do 7 de novembro. Iniciativa cidadá que está a realizar unha intensa e boa labor no referente á crítica urbanística e que ten este venres día 5 unha asemblea onde comezarán a elabora-lo seu programa electoral sempre coa transparencia e a defensa do público e do pobo como prioridade.

Negamos pois, de xeito rotundo, a publicación que neste xornal se realizou referente a unha coalición electoral na que Alternativa Galega de esquerdas tería presenza non noso pobo o vindeiro mes de maio.

Dende o verán, a asemblea local de Anova tentou busca-la unidade de acción da oposición meca, en clave de esquerda e nacionalista, pois consideramos que as dúas variables se poden e se deben conxugar nun momento de crise como o actual para facerlle fronte ás políticas corruptas e empobrecedoras dos gobernos do PP. Así, xa no verán iniciamos unha rolda de contactos con Compromiso por Galicia, Bloque Nacionalista Galego, Esquerda Unida e Podemos, da que obtivemos a predisposición de todos a seguir falando e buscando uns mínimos comúns denominadores. Co devir do tempo, xurdiron na nosa vila expresións cívicas como a iniciativa cidadá Somos Maioría, á que sen ningún tipo de problema nin contrapartida apoiamos, pois no seu manifesto comparten esas dúas variables fundamentais: esquerda e defensa de todo o relativo ó noso país.

Se ben, Esquerda Unida tentou conformar unha coalición no noso pobo en base ó modelo AGE, dende Anova sempre pensamos que sería insuficiente e que, na situación actual da nosa localidade, se facía imprescindible un exercicio de xenerosidade e de maior inclusión, contando coas forzas citadas anteriormente. Desgraciadamente, a forza esquerdista negouse en rotundo a cede-las súas cotas de poder e a apoiar unha iniciativa cidadá e apartidaria como Somos Maioría, que si conta co apoio explícito de Anova e CxG, así como coa participación de persoas do círculo de Podemos O Grove. Pero sen dúbida o fundamental e principal de Somos Maioría é a capacidade de activar a tantos e tantas que ata o de agora non decidiran involucrarse na política activa a nivel local, condición imprescindible para cambia-las cousas a mellor.

Para finalizar, desexamos expresar a necesidade de seguir construíndo espazos compartidos onde ninguén teña o control e onde todos sexan copartícipes dos éxitos e dos fracasos a partes iguais. Necesitamos, no noso pobo e no noso país, de iniciativas onde as confusións e as liortas se troquen por cooperación e boa vontade na busca dunha unidade de acción capaz de mellora-la realidade na que vivimos. É por iso que seguimos convidando tanto a Esquerda Unida como ó Bloque Nacionalista Galego a seguir explorando esa vía que a iniciativa cidadá Somos Maioría significa. Desexamos, polo tanto, que, sexa quen for, non tente intoxicar nin enganar á cidadanía con comunicados e notas de prensa que antes que construír só pretenden embarra-lo panorama político local de cara ás eleccións municipais de maio. Está moito en xogo, está o noso pobo en xogo...teñamos altura de miras!
 

 

Anxo López, Coordinador local de Anova Ogrobe.
Ricardo Garrido, Portavoz local de Anova Ogrobe.

Ogrobe, a xoves 5 de febreiro de 2015.

28 nov. 2014

SOMOS MAIORÍA: A CIDADANÍA DONA DO SEU FUTUROANOVA OGROBE ANIMA A PARTICIPAR ACTIVAMENTE NA INICIATIVA CIDADÁ SOMOS MAIORÍA


A asemblea local de Anova – Irmandade Nacionalista en Ogrobe acordou na súa última xuntanza apoiar e que a súa militancia participe na iniciativa cidadá Somos Maioría. 
 
É coñecido que a finais do verán Anova Ogrobe convidara ó conxunto das forzas nacionalistas e da esquerda na oposición do noso concello a tentar conseguir unha unidade de acción de cara ás eleccións municipais do vindeiro ano, tentando acadar unha única lista apoiada por BNG, EU, CxG, Podemos e a propia Anova, dándolle o protagonismo non a estas formacións políticas, senón á cidadanía. Posteriormente xurdiu no noso pobo este proceso de participación cidadá que comparte amplamente as nosas inquedanzas políticas e metodolóxicas, tanto a nivel local como a nivel nacional.
 
Dende Anova Ogrobe pretendimos dende o primeiro momento construír un proxecto político de abaixo cara arriba, que lle dese o protagonismo á cidadanía en clave de esquerda e de país. Vemos que no noso pobo existen determinados problemas que os partidos políticos non son quen de solucionar, pero si que a cidadanía autorganizada puido e pode. Tanto as demandas de reforma do colexio Rosalía de Castro impulsada pola súa ANPA, como a defensa do medioambiente protagonizada pola Plataforma contra o campo de golf na Siradella, así como as demandas das nais e pais na Gardería de Rons, etc son claros exemplos de como ante a necesidade, o noso pobo ten capacidade de organización e defensa dos nosos dereitos. 

Na actualidade vemos como a nefasta xestión do tripartito presidido por Miguel Ángel Pérez nos agasalla cun novo problema, o PXOM. Novamente é a cidadanía a que, a través da Plataforma de afectados polo PXOM sae á rúa a defende-los nosos dereitos. Ante todos estes exemplos, e no actual escenario político no que o bipartidismo que nos trouxo ata este contexto de crise sistémica amósase incapaz de recuperar a senda do crecemento e do reparto xusto da riqueza, así como de solucionar os principais problemas dos grovenses en tanto que galegos, a iniciativa cidadá Somos Maioría semella unha ferramenta perfectamente válida para alcanzar a tan demandada unidade de acción para a defensa dos intereses dos quen máis padecemos esta crise.


Por todo isto, Anova – Irmandade Nacionalista en Ogrobe convida a participar na asemblea deste sábado 28 de novembro que terá lugar na Casa da Cultura Manuel Lueiro Rei, convocada pola iniciativa cidadá Somos Maioría a partires das 18:00h.


Anxo López Vale.
Coordinador local de Anova – Irmandade Nacionalista en Ogrobe.
Ricardo Garrido.
Voceiro local de Anova – Irmandade Nacionalista en Ogrobe.

2 sept. 2014

BOAS SENSACIÓNS...ANOVA OGROBE VALORA POSITIVAMENTE A RECEPCIÓN DA PROPOSTA DE UNIDADE DA ESQUERDA E DO NACIONALISMO EN OGROBE

Durante estes últimos sete días, a proposta lanzada dende a asemblea local de Anova – Irmandade Nacionalista en Ogrobe tivo unha acollida positiva pola totalidade das forzas convidadas. As liñas propostas de reactivación social e económica do Concello, de transparencia e participación cidadá, de cambio de rumbo das institucións e da vida económica e política da localidade e o seu entorno son básicas para tódalas forzas da esquerda e do nacionalismo galego. Do mesmo xeito, estas premisas básicas fan evidente que a unidade é algo que a sociedade tamén ve con bos ollos e agradece. 
 
Nestes días, foron moitas e diversas as mostras de apoio á iniciativa que busca abrir un espazo participativo que protagonice a cidadanía á hora de construír programa, elixir candidatas e candidatos, sinalar os déficits máis urxentes da localidade, favorecer ós puntos fortes que a sociedade e a península de Ogrobe ten, etc.

Tanto Compromiso por Galicia como Podemos comparten expresamente a proposta de inclusión e participación humilde e honesta. Agardamos que ese mesmo camiño sexa o seguido tanto por BNG como por EU. Ámba–las  dúas forzas dependen do que a súa militancia decida no seo das súas respectivas asembleas. Convidamo–las, polo tanto, a que coparticipen deste proceso de empoderamento cidadá. De feito, este mesmo mércores, EU organiza unha asemblea aberta na que dende Anova – Irmandade Nacionalista en Ogrobe, agardamos que sexa o lugar e o momento no que a súa militancia e base social den ese tan agardado paso.


Entendemos que é o momento de que a cidadanía tome a iniciativa e dende abaixo. Organicemos plataformas cívicas a prol da creba democrática e trasladado á instancia política polas forzas rupturistas que realmente conecten con esa cidadanía.

Detectamos que non é un tema que só preocupe ós partidos políticos, senón que está a xerar un intenso debate que non é máis que a mostra das ganas que a cidadanía ten de participar nos asuntos que máis lle afectan no día a día: orzamentos, axudas a asociacións de veciños e asociacións deportivas, ocio e cultura sustentable, estado das instalacións públicas, etc. Non debemos esquecer que a vida política local sempre propuxo dende hai décadas piscinas, pavillóns, auditorios, centros de día... e sempre foron os intereses de catro os que impediron a consecución destas demandas.

A tan comentada reforma electoral do PP non é máis que outro motivo máis para favorecer este proceso que busca a unidade de acción dos partidos para que sexa a xente a verdadeira dona do seu destino.

26 ago. 2014

ABRIMOS ENTRE TODAS E TODOS UN PROCESO POR E PARA A CIDADANÍA?ANOVA OGROBE FAI UN CHAMAMENTO ÁS FORZAS NACIONALISTAS E DE ESQUERDAS CON PRESENZA EN OGROBE: POLA UNIDADE DE ACCIÓN EN DEFENSA DAS MAIORÍAS SOCIAISNós, cidadáns e cidadás galegas, militantes de Anova - Irmandade nacionalista en Ogrobe, conscientes do enorme deterioro social, político e económico que estamos a sufrir como consecuencia das políticas de austeridade impostas dende as instancias económicas e políticas internacionais; conscientes das limitacións democráticas do réxime bipartito nacido na Transición; conscientes da renuncia por parte das institucións galegas (incluidos os concellos gobernados polo PP como o noso) á defensa dos sectores máis agredidos e dos sectores produtivos,conscientes da situación de emerxencia na que nos atopamos, así como de que entre as instancias ás que apelamos hai máis puntos de encontro que de discrepancia e conscientes da necesidade imperiosa de retirar do poder municipal aos partidos do réxime, e combatir o pucherazo preelectoral que o PP quere enmascarar nunha reforma da Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeral, facemos este chamamento á cidadanía meca e especialmente a Bloque Nacionalista Galego, Compromiso por Galicia, Esquerda Unida e Podemos: 

• Rexenerar a democracia no Concello de Ogrobe para acabar coa corrupción sistémica dos actuais membros do goberno municipal.
• Defender dende as instancias municipais aos sectores máis agredidos polas políticas de recortes e eliminación nas prestacións sociais, sanidade, ensino, cultura...
• Impulsar políticas de ordenamento do territorio sometidas a criterios racionais e de respecto polo medio ambiente, polo patrimonio histórico...
• Abrir o Concello de Ogrobe á participación cidadá, sen atrancos e coa transparencia como sinal de identidade.

Para lograr estes obxectivos é necesaria máis que nunca a unidade de acción do nacionalismo e da esquerda baixo a fórmula de Candidaturas Cívicas ou Frontes Amplas co obxectivo de abrir paso a un proceso constituínte galego no que a soberanía nacional se exerza polo pobo, soberanía popular.

Tras o test das Europeas, contando o bipartidismo con menos do 50% e co avanzo de movementos cívicos tal como pensamos en Anova cando propugnamos a Fronte Ampla non excluínte, entendemos que esa segue a ser a alternativa para Galiza, para conquistar a democracia real.

Entendemos que é o momento de que a cidadanía tome a iniciativa e dende abaixo. Organicemos plataformas cívicas a prol da creba democrática e trasladado á instancia política polas forzas rupturistas que realmente conecten con esa cidadanía.

Consideramos urxente seguir propugnando na Galiza Frontes Amplas, dende abaixo, sabendo que temos que concordar coa maioría social, ese 99% que dun xeito ou doutro sofre as políticas da plutocracia estafadora.

Por iso:
Acordamos tecer, propoñer e participar en Ogrobe en redes cidadáns que establezan os alicerces para iniciativas políticas de unidade popular para o futuro inmediato, mesmo electorais, como método de acción política.

Nun primeiro chanzo, convidamos ós partidos ó Bloque Nacionalista Galego, a Compromiso por Galicia, a Esquerda Unida e a Podemos a sumar e priorizar o que nos une e non  o que nos separa. Para iso pensamos que sería positivo ter unha xuntanza deliberativa para ver as posibilidades da conformación dun proceso aberto, impulsado por estes actores políticos que lle dea á cidadanía a palabra nas vindeiras eleccións locais. 

Trataríase de que o conxunto do pobo de Ogrobe máis comprometido puidese elixir en primarias ós seus candidatos e ás súas candidatas, que puidesen participar e aprobar o programa electoral dun frente cívico que apoiase os intereses do pobo antes que o dos poderes económicos, etc.


21 feb. 2014

A militancia de Anova decide este domingo a forma de concorrer ás eleccións europeas a través dun referéndum

Estes días están a agromar dentro da militancia de Anova varios posicionamentos en relación á forma de concorrer ás eleccións europeas. Como partido democrático, asambleario e transparente que somos e no que cremos, reproducímolos a continuación para que os argumentos de uns/unhas e de outros/as fiquen confrontados. A dialéctica é necesaria para seguir construindo. Cabe destacar que o primeiro deles foi proposto e redactado entre outros, polo noso compañeiro e coordinador local de Anova, Ricardo Garrido CanedaAVANZAR NA FRONTE AMPLA INTERNACIONALISTA, VERDE E DE ESQUERDAS.
GALIZA E A FRONTE AMPLA ANTE A ENCRUCILLADA EUROPEA


Este domingo 23 de febreiro de 2014, a militancia de Anova – Irmandade Nacionalista teremos a oportunidade de exercer o dereito a decidir a alianza electoral para as eleccións europeas do vindeiro 25 de maio deste mesmo ano.

Dende a I Asemblea Nacional o treito recorrido pola nosa organización levounos a un éxito electoral representado na coalición de Alternativa Galega de Esquerdas nas pasadas eleccións autonómicas do 2013. Esta aposta asentouse na convicción de que ante a situación política que se nos presentaba, a ferramenta da fronte ampla non excluínte e da esquerda con recoñecemento do dereito de autodeterminación era a mellor aposta para a defensa dos nosos intereses.

En diferentes xuntanzas da Coordinadora Nacional, así como nos debates nas asembleas de base e tamén en parte na Conferencia Nacional sobre o programa para estas eleccións europeas; seguiuse a apostar por esta vía e sempre tendo presente a necesidade dunha ruptura democrática en Galiza, no Estado español e tamén na Europa para transformar esas institucións dotándoas do necesario carácter social, republicano e beneficioso para as maiorías sociais e as xentes do común.

No referendo deste domingo preséntansenos tres opcións. Semella evidente que a terceira, a que implicaría non asistir electoralmente nestas eleccións, non segue a liña marcada nin pola I Asemblea Nacional, nin polas asembleas de base, Coordinadora Nacional e Conferencia política. Ademais, a non concorrencia nunhas eleccións europeas suporía un retroceso na tarefa de consolidación de Anova – Irmandade Nacionalista como referente político do nacionalismo galego deste inicio de S.XXI.

A opción número un semella que implicaría un pacto electoral con Izquierda Unida. Significaría unha continuación da lóxica de AGE máis ó mesmo tempo hai que ter claro o seguinte:

- A imaxe de EU en Galiza non é a mesma que en España. Debemos ter presente que a férrea estrutura do PCE na capital do Estado e noutras zonas alén das tres nacións “históricas” provocou unha separación e ás veces parasitación, dos movementos sociais por parte de IU, co conseguinte descrétito da forza de esquerdas.

- Dende Anova pulamos por unha nova esquerda cunha nova cultura política. O panorama político partidista da esquerda española actual está a mudar, e a que representa esa nova cultura ruturista e dinámica, fresca e atrativa non é tanto IU como si outras opcións.

- Ir nunha lista electoral nos termos que semellan que nos ofrece IU encaixa dificilmente co discurso da rutura democrática dende abaixo e si máis co dunha coalición clásica para acadar un asento no Parlamento Europeo.

- Úrxenos a necesidade de esgotar tódalas posibilidades de acordo con outras forzas nacionalistas antes de acordar un pacto con Izquierda Unida. Será sempre unha perentoria necesidade a de erguer a cabeza máis alá das nosas organizacións para atender ós intereses estratéxicos do nacionalismo galego.

O éxito de AGE nas eleccións autonómicas baseouse fundamentalmente no papel do noso portavoz nacional, e a segunda semana da campaña é testemuña desto. Mais tamén xogou un papel fundamental o espírito de inclusión e de ruptura desa fronteira entre o nacionalismo galego de esquerda e a esquerda española en Galiza. Ademais, non debemos esquecer que o discurso, a forma e os xestos tanto de Anova – Irmandade Nacionalista como de AGE cara o que representou o movemento 15-M ou “os indignados” fixo de nós unha forza de imaxe amable pero contundente, capaz de canalizar o descontento da sociedade e leva-lo ás institucións, naquel momento ó Parlamento Autonómico.

No contexto xeral do estado español, este descontento tamén existe e a necesidade do mesmo para ser canalizado tamén. A aparición de forzas que beben directamente dos movementos sociais e das persoas que participaron como indignados alá polo 2011 como o Partido X, Podemos, etc. poden ser o xérmolo desa canalización. Sen dúbida constitúen esa nova esquerda ruturista española sen esa imaxe rancia que determinadas persoas ligan co PCE e con IU. Xunto con estes grupos, outros como Izquierda Anticapitalista ou Equo seguen a representar ese espírito de radicalidade democrática e de respeto polos dereitos sociais e ecolóxicos da nosa sociedade. Noutra parte podemos situar a forzas como as CUP, MES-Mallorca ou Compromìs, incluso Bildu, todas elas cun marcado carácter nacionalista e de defensa dos intereses das maiorías sociais e das súas respectivas nacións.

Pois ben, resulta claro que a segunda opción que se nos presenta no referendo deste domingo implica continuar coa lóxica de fronte ampla non excluínte de esquerdas e co recoñecemento do dereito á autodeterminación dos pobos. Todo este conglomerado de partidos e movementos sociais ós que nos acabamos de referir constitúen unha oportunidade única de canalizar o mesmo descontento que canalizou AGE nas autonómicas de 2013. Esa nova cultura política de marcado carácter ruturista, republicano, democrático e de respeto polos dereitos dos pobos e das maiorías socias que, cun pouco de sorte e de bo traballo por parte de todos e todas, podería ser quen de xogar ese papel de canle do descontento e que a medio prazo produza o tan necesario cambio de réxime, colocándose Anova – Irmandade Nacionalista nunha posición inmellorable para levar os intereses da nosa nación ó cerne da toma de decisións, favorecendo o progreso económico, social e nacional de Galiza. Agora do que se trata é de levar esa mesma voz indignada ó parlamento europeo responsabilizándonos xunto co BNG e CxG de representar debidamente ós intereses económicos, sociais, nacionais e ecolóxicos de Galiza en Europa.

Pensamos que despois de ser inviable a fronte ampla no primeiro chanzo, o galego, faise necesario continuar nesta lóxica alén do Padornelo e artellar sinerxías e entendementos coas forzas anteriores que deriven nunha coalición electoral para o Parlamento Europeo este 25 de maio. Lamentamos que o nacionalismo galego non puidese acadar unha unidade de acción tantas veces demandada dende a nosa organización e apelamos tanto ó BNG como a CxG a que visualicen a importancia histórica do momento no que vivimos para que Galiza non perda o tren da historia. Tamén apelamos a EU a que trate de entender que as diferenzas e as peculiaridades galegas implican tácticas e estratexias diferentes ás españolas, pero ó mesmo tempo poden ser complementarias, precisamente en aras da defensa do mínimo común denominador que deu orixe a AGE.

En definitiva, e nunha soa frase, pensamos que a segunda opción no referendo deste domingo é a mellor forma de continuar co éxito de AGE no nivel europea, canalizando o descontento e levando a Europa os intereses galegos e da esquerda social e ruturista.

“Erguémo-la esperanza sobre ista terra escura coma quen ergue un facho nunha noite sin lúa” Celso Emilio Ferreiro.

POR TODO ISTO PEDÍMOSVOS O VOTO PARA A OPCIÓN 2


QUEREMOS ANOVA
POR ISO QUEREMOS FRONTE AMPLA

http://anovafronteampla.blogspot.com.es/

No proceso de decisión en referendo sobre a participación de ANOVA nas Eleccións Europeas, as compañeiras e compañeiros militantes que subscribimos isto queremos facer chegar as nosas razón e os nosos argumentos que nos leva a PEDIR O VOTO PARA A OPCIÓN 2

2) Que Anova conforme unha coalición con forzas políticas da esquerda nacionalista das nacións sen estado e/ou plataformas cívico-políticas de esquerda e rupturistas.

Lembramos que apoiar esta opción garante que o conxunto da militancia decidirá aínda en referendo sobre a formula definitiva de concorrencia ás eleccións.

POR QUE?

Porque é a posición máis congruente cos acordos asemblearios de constitución de ANOVA, así como a máis compatíbel coa Fronte Ampla non excluínte.

Porque a escolla por ir integrados na candidatura da esquerda federalista que representa IU, a cambio dun posto de saída seguro, é a opción máis afastada dos nosos principios e modelo organizativo de partido-movimento e impedirá a consolidación de ANOVA como a organización da esquerda nacionalista do S.XXI e para os vindeiros 30 anos que proclamamos cando nos constituímos.

Porque Esquerda Unida non aceptou reeditar AGE como candidatura exclusivamente galega para non ir en competencia con IU.

Porque a escolla de aceptar a proposta de IU pecha a porta ás novas organizacións e plataformas que semellan compartir valores con Anova, e é incompatíbel co noso proxecto estratéxico.

Porque acumular forzas para unha ruptura democrática require practicar a inclusión e a cooperación entre o maior número de formacións partidarias e cívico-políticas para propiciar ese avanzo futuro da cidadanía.

Porque cremos que se deben seguir tecendo vencellos entre todas as forzas da esquerda, nacionalista ou non, en Galiza que poidan dar no futuro, canto máis inmediato mellor, entendementos que permitan afrontar a grave situación do País en mans da dereita máis diabólica que está executando os plans da oligarquía financeira en contra da maioría social, e para iso é preciso unha ANOVA consolidada.

Porque a opción 2 permite a interlocución con todas as forzas nacionalistas e da
esquerda rupturista do Estado que aínda están interesadas na formación dunha Fronte Ampla xunto ás novas expresións cívicas e cidadáns que están a agromar na sociedade.


Ao tempo que teríamos unha presenza no Parlamento Europeo sen renunciar ao noso proxecto político e ao que ANOVA representa para o futuro de Galiza. En ningún caso esta opción interfire no acordo de lexislatura autonómica da coalición AGE que está blindada por acordo das catro forzas que a integran.#NósQueremosAGE

http://nosqueremosage.wordpress.com/

Manifesto de apoio á opción 1 no referendo de Anova-IN para as europeas
Os abaixo asinantes, homes e mulleres de procedencias diversas de ANOVA-IN, ao abeiro do referendo á militancia para determinar a política de alianzas de cara ás eleccións europeas deste ano, queremos, a través das canles ofertadas pola organización para dirixirnos ao conxunto da militancia, manifestar o seguinte:
No seu momento esta organización, dada a situación de emerxencia social, fixo unha proposta de Fronte Ampla para este proceso, asentada sobre dous alicerces: o dereito de autodeterminación das nacións e un programa de ruptura no social para elaborar unha emenda á totalidade cun modelo de construción europea, que se ten demostrado excluínte nestes dous eidos nun momento de crise sistémica.
A rolda de conversas mantidas con forzas soberanistas, plataformas cidadás e a esquerda federal enmarcada nestas coordenadas demostrou que, se ben esa necesidade continúa vixente, a posibilidade de levala a bo porto nestes intres (en Galiza e no conxunto do Estado) semella imposible.
Nese contexto, despois de darse un debate sobre o programa na nosa organización cunha baixa participación (menos do 20% da militancia), a Coordinadora Nacional de Anova-IN acordou o pasado 15 de febreiro convocar un referendo á militancia sobre as posibles alianzas para o vindeiro 23 do mesmo mes. Moitas foron as voces que advertimos da pouca marxe de tempo para celebrar a consulta e tamén da tendenciosidade e a non concreción das preguntas sometidas á opinión de todos e todas nós. Iso, sumado ás dificultades para acceder ao censo do conxunto da militancia, cuestionou serias dúbidas sobre se a consulta reunía unhas garantías mínimas para fomentar a participación.
Aínda así, os e as abaixo asinantes, entendemos que nos atopamos nunha encrucillada e debemos, por responsabilidade coa organización e coa cidadanía galega que depositou as súas esperanzas en nós, tomar partido e participar activamente neste proceso interno. Facémolo dende o máximo respecto a outras opinións e aos futuros resultados, e dende o convencemento de que resulta fundamental, cando menos, reforzar os esforzos nun proceso de acumulación de forzas transfronteirizas posto en marcha neste último ano e medio cun importante respaldo social.
Nese senso, entendemos que todo o que non sexa a opción 1 do referendo inhabilita a posibilidade de reeditar AGE no vindeiro proceso electoral e dificulta ao límite as posibilidades de obter unha presenza galega nesa nova internacional dos agredidos que está a agromar no espazo europeo.
Asemade, e dende o punto de vista estritamente político, pensamos que o nacionalismo galego debe ser un actor o máis forte posible nos diferentes procesos que nos afectan e que de seguro nos van afectar no futuro. Non se pode vivir alleo aos ámbitos (mal)gobernados polas Administracións que nos condicionan, que nos negan como pobo, que nos recortan ou que nos impoñen. Brincar do Padornelo aos Pireneos sen tratar de condicionar os procesos da esquerda federal non parece tampouco o máis intelixente e non ten dado ata o de agora demasiados réditos ao soberanismo galego. Xa que logo, quer no ámbito estatal, quer no ámbito europeo, coidamos que o máis responsable é tomar partido, establecendo alianzas con outras esquerdas de fóra de Galiza, estatais e europeas, porque é ilusorio pensar que sen elas poden mudar as cousas a mellor para os nosos intereses como pobo.
A opción 1 do referendo (que nós coidamos que debera estar aberta ao igual ca “dúas” ao engadido “e ou aos movementos sociais e ás plataformas cidadás autoorganizadas no espazo de ruptura”) é unha opción no caso de decidir participar que garante unha candidatura galega propia no marco das esquerdas rupturistas dos pobos, a posibilidade de facer unha campaña diferenciada centrada nas necesidades do noso país no contexto europeo e a posibilidade de que Anova-IN propoña á persoa encargada de representar ao espazo AGE en postos de saídada candidatura estatal. Esta posibilidade non existe, de momento, na outra opción a maiores da de non participar. Nesa outra opción borrosa non sabemos a día de hoxe nin con quen, nin cando, nin como nin onde se nós propón ir.
A presenza de AGE na política galega ten múltiples significados que en por si xa xustificarían o propio nacemento e o proceso político de Anova. AGE creba fronteiras, crea novos espazos de representación cidadá, evidencia a necesidade dos procesos de acumulación de forzas provenientes de tradicións políticas distintas que entenden as esixencias deste tempo e abre un espazo de construción que está por desenvolver.
Porque en realidade non se trata de sumar siglas a un proxecto de crecemento electoral, senón de promover o desbordamento de todas as marxes partidarias e constituír un espazo social de participación e de construción dunha nova ferramenta política, eficaz para a transformación e para o traballo na sociedade civil e nas institucións. Ambos inseparables.
Daquela, entendemos que é imprescindible facer sólida e expansiva a cultura de Fronte Ampla que hoxe se plasma de xeito precario en AGE. A alianza debería seguir profundando na experiencia unitaria, abrirse a novas incorporacións, e non só de organizacións partidarias, senón de sectores que na sociedade civil operan á marxe dos partidos sen os cales non será posible ningunha clase de creba democrática. Cómpre entendermos que baixo estes principios de unidade e construción dun espazo común, moitos homes e mulleres organizados noutras ferramentas políticas, sociais ou sen organizar, teñen un sitio para traballar.
Crebar esa alianza, non profundar nela e deixar que fosilice nas dinámicas exclusivamente institucionais, implicaría inxectar frustración a moreas entre os douscentos mil votantes de AGE e entre todas aquelas persoas que confiaron no noso discurso e se esperanzaron con el.
Abandonar o camiño iniciado non só defraudaría expectativas dos sectores populares máis concienciados, senón que significaría, de facto, asumir que, de todo o feito ata hoxe, moitas cousas foron un erro. En todo caso, deixaría aberta a porta para que outros ocupasen ese espazo e poñería en perigo ese proceso de acumulación de forzas no futuro para vindeiros procesos.
Estamos no mundo e impugnamos o sistema. Somos nacionalistas e polo tanto, somos internacionalistas. E se nos determinamos á acción política é porque entendemos esta como un proceso de organización da inmensa maioría da sociedade para enfrontarse a esa minoría inmensa que vive de explotar a nosa forza de traballo. A necesidade de resposta ao ataque esixe organizacións amplas que lles dean prioridade aos programas de acción por riba das diferenzas lexítimas na tradición política de cada grupo. É a nosa determinación contribuírmos a crear espazos de participación e decisión política para esa maioría social agredida.
Por todos estes motivos, queremos facer un chamamento ao conxunto da organización de Anova-IN para que sexan quen, contra reloxo, de organizarse e participar.
Todo*s *s que asinamos queremos participar nunhas eleccións europeas nas que o modelo europeo estará en cuestión e no que unha alianza das esquerdas rupturistas dos pobos  pode ser útil neste contexto de esmagamento da cidadanía do común.
As batallas democráticas non son as que se gañan, as batallas democráticas son as que se dan.Neste contexto e por estes motivos, se o que se decide nesta consulta tan só é a continuidade ou non da fórmula AGE en Galiza, a nosa opción no referendo é a opción 1, xa que#NósQueremosAGE.